Svatby v Česku

Svatby v Česku

Zajímá Vás jak probíhá tradiční česká svatba? Nebo byste se rádi nechali oddat v České republice, přestože nejste jejími občany? Nabízíme Vám stručný přehled.

V České republice se dají uzavřít dva druhy sňatku, a to občanský nebo církevní. Aktuální trendy jsou takové, že snoubenci častěji ustupují od obřadu na radnici a realizují intimnější obřady v přírodě. Svatba je tak méně formálnější událostí a zvyšuje se tak prožitek ze samotné události.

Samotná svatba má standardně dvě části. Svatební obřad se slibem věrnosti pod vedením autorizované osoby (obvykle pověřené státem či církví) a následnou svatební hostinou, která dříve bývala v režii rodiny nevěsty, avšak tento zvyk již dnes prakticky nefunguje. Svatební hostina je nejvíce zastoupena ve formátu slavnostního obědu pro rodinu a blízké a následné párty, kde se přidají kamarádi či spolupracovníci.

Jak je to s termíny svateb konaných v České republice? Naprostá převaha svateb se odehrává v letních měsících tedy od června do konce září, a to z důvodu nejpřívětivějšího počasí. Obvyklými dny jsou sobotní případně páteční termíny.

Svatba cizinců na území České republiky

Snoubenci, kteří jsou cizinci, mohou zvolit uzavření manželství před jakýmkoliv matričním úřadem nebo církevní formu sňatku. V tomto případě je nutné předložit žádost o uzavření manželství. Příslušnému matričnímu úřadu je pak zapotřebí předložit následující dokumenty: rodné listy, doklady o státním občanství (může být použit cestovní doklad), doklady o právní způsobilosti k uzavření manželství, které jsou vydané zeměmi původu a stáří nesmí být vyšší než šest měsíců). Dále je zapotřebí potvrzení o osobním stavu a pobytu, potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané cizineckou policií (pozor, nesmí být starší více než 7 dnů) a doklady prokazující jejich totožnost.

Martin Všechovský

Autorem obsahu této stránky je Martin, spoluzakladatel tohoto webu. Jako vášnivý cestovatel přináší tipy a postřehy ze svých cest po celém světě.

Praha, kompletní průvodce

Nezapomeňte také prozkoumat město Praha, které je hlavním městem Česka.

Přejít na průvodce Praha